Szczegółowy opis raportu z prostatektomii

Poniżej prezentujemy raport patomorfologiczny z drugiej opinii Twice View dotyczący próbki po radykalnej prostatektomii

ZASTRZEŻENIE

Raport drugiej opinii ma na celu wsparcie decyzji klinicznych dotyczących postępowania z pacjentem i powinien być traktowany jako część diagnostyki przed rozpoczęciem leczenia. Jeśli druga opinia jest rozbieżna w niektórych aspektach z pierwotnym raportem histopatologicznym, co może się zdarzyć w związku z subiektywnym charakterem wielu ocen histopatologicznych, rozbieżności powinny być omówione z patologami wydającymi pierwotny raport, aby zapewnić lekarzowi prowadzącemu jasne informacje przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących leczenia. Druga opinia nie jest przeznaczona do celów prawnych i nie może być wykorzystywana po wprowadzeniu leczenia na danym etapie.

Jak pracujemy, aby skonsultować przypadek

  • Przypadek jest analizowany, raportowany i obszernie dokumentowany obrazowo przez konsultanta patomorfologa, a następnie dokładnie sprawdzany przez innego konsultanta patomorfologa. Patomorfolodzy są wspierani przez oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji.
  • W razie potrzeby, zwłaszcza w trudnych lub niejednoznacznych przypadkach, dodatkowi patomorfolodzy skonsultują sprawę.
  • Czasami może zostać wydany wstępny raport, który może sugerować potrzebę dodatkowych barwień (np. immunobarwień) lub kroków technicznych w celu poprawy jakości slajdów, które mogą być konieczne do analizy przypadku zgodnie z wysokimi standardami.

 

Pobierz PDF z szczegółowym opisem raportu z prostatektomii