Druga opinia

Co to jest Druga
Opinia?

Druga Opinia to ponowna analiza wyników badań obrazowych i histopatologicznych u osób z diagnozą choroby nowotworowej. Nad dostarczonymi przez pacjenta wynikami badań równolegle pracuje 2 patomorfologów. Do dogłębnej analizy wyników badań obrazowych wykorzystujemy zaawansowane oprogramowanie oparte na algorytmach sztucznej inteligencji.

Pacjent otrzymuje precyzyjny raport, który służy potwierdzeniu pierwotnej diagnozy lub jej rozszerzeniu. W przypadku rzadkich nowotworów lub tych, które są trudne do sklasyfikowania, Druga Opinia dostarcza dodatkowego spojrzenia, które jest kluczowe dla podjęcia odpowiedniego leczenia.

Opinie patomorfologów TwiceView wydawane są zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi: The College of American Pathologists guidelines and datasets oraz The Royal College of Pathologists guidelines and datasets.

Raport zawierający Drugą Opinię patomorfologiczną przygotujemy w języku angielskim. To ułatwi podjęcie leczenia w dowolnym miejscu na świecie.

Druga Opinia

Kto i kiedy powinien
z niej skorzystać?

Udzielamy Drugiej Opinii kobietom z diagnozą raka piersi 
i mężczyznom z podejrzeniem raka prostaty. Wykonanie ponownej analizy wyników badań proponujemy osobom, które otrzymały już pierwszą opinię i chcą zyskać pewność, że wybrano optymalny sposób leczenia.

Dlaczego warto
zasięgnąć Drugiej
Opinii?

Diagnoza nowotworu to trudna wiadomość dla pacjenta i jego rodziny. Poprawna diagnoza ma kluczowe znaczenie dla skutecznego leczenia. Wybór metody zależy od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby. Posiadanie drugiej opinii może pomóc w zrozumieniu sytuacji, a także zwiększyć pewność co do podjętych decyzji dotyczących leczenia.

Druga Opinia, przygotowana przy pomocy sztucznej inteligencji, dostarcza szczegółowych informacji na temat rodzaju nowotworu. Zaawansowane algorytmy precyzyjnie analizują wyniki badań obrazowych. Pozwalają specjalistom dostrzec to, co nie jest widoczne dla ludzkiego oka.

Raport przygotowany przez patomorfologów korzystających z nowoczesnego oprogramowania medycznego stanowi punkt wyjścia do przygotowania indywidualnego planu leczenia.

Jak skorzystać

z Drugiej Opinii?

Wypełnij formularz kontaktowy na naszej stronie. Skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić, jaki materiał badawczy jest do dyspozycji (skan/slajd, dokumentacja medyczna). Ustalimy również cel konsultacji i poinformujemy o tym, w jaki sposób przesłać do nas wyniki badań.

Jeśli materiał i wyniki badań znajdują się w Twojej poradni onkologicznej, wystarczy wypełnić upoważnienie, dzięki któremu uzyskamy dostęp do dokumentacji. Wszystkie przesłane do nas materiały odsyłamy pacjentom.

  Twój formularz został wysłany
  Niedługo skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów.

  TwiceView pobiera stałą opłatę za konsultację jednego przypadku. Cena ta obejmuje dwie niezależne opinie konsultantów lekarzy patomorfologów oraz wyniki analizy z wykorzystaniem algorytmu sztucznej inteligencji.

  Szybkość i precyzja

  Dostarczone wyniki są analizowane przez dwóch patomorfologów i algorytmy sztucznej inteligencji. Na tej podstawie generowany jest dokładny raport z Drugą Opinią. Przesyłamy go drogą elektroniczną w ciągu 3 dni od otrzymania wyników badań.

  Jeśli przesłane skany okażą się nieczytelne, poprosimy o przesłanie oryginałów wyników lub materiału do wykonania ponownego badania. Z kolei jeśli uznamy, że niezbędne są dodatkowe badania, poinformujemy o tym pacjenta i przygotujemy raport po otrzymaniu wyników.

  Bezpieczeństwo Twoich danych

  W TwiceView gwarantujemy bezpieczeństwo powierzonych nam danych. Działamy jako podmiot medyczny zgodnie z polskimi i unijnymi wymogami RODO. Korzystamy też z dwuskładnikowego uwierzytelniania danych i anonimizacji zdjęć. Dzięki temu masz pewność, że przesłane dokumenty trafią w odpowiednie ręce.